Aplikacije - Egroupware besplatno Open Source IT rješenje

EGroupware besplatno Open Source IT rješenje sastoji se od samostalnih modula (aplikacija) koji su međusobno povezani i čine jedno kompletno IT rješenje za kolaboraciju i komunikaciju zaposlenika u tvrtci.

Osnovne funkcije General Functions


 • Napredno upravljanje pojedinačnim i grupnim pristupnim pravima unutar sustava za svaku aplikaciju
 • Pregled sadržaja prema kategorijama i korištenje filtera i pretrage prema ključnim riječima
 • Povezivanje informacija između aplikacija unutar sustava
 • Individualno prilagodljivo korisničko sučelje preko predložaka
 • Višejezično korisničko sučelje
 • Selektivni odabir dozvoljenih aplikacije na nivou korisnika

Upravljanje zadacima Task Management ‘InfoLog’

 

 • Kreiranje i delegiranje zadataka članovima tima ili grupe korisnika
 • Pregled i praćenje izvršavanja zadataka
 • Napredna pretraga zadataka te pretraga prema ključnim riječima
 • Povezivanje ostalih podataka sa zadacima kao npr. adrese, kontakti, projekti ili dodavanje dokumenta uz zadatak
 • Obavijesti pri promjeni statusa ili sadržaja pojedinog zadatka
 • Direktan pristup dokumentima vezanim uz zadatak i jednostavno upravljanje
 • Prilagodba količine prikazanih podataka u pregledu zadataka
 • Logičko povezivanje novih ili postojećih zadataka kao pod-zadatke
 • Mogućnost selektivnog zatvaranja zadataka i pod-zadataka

Timski kalendar Team Calendar

 • Upravljanje vlastitim i dijeljenim sastancima
 • Funkcije alarma i podsjetnika
 • Slanje, prihvaćanje i odbijanje poziva za sastanak
 • Dodjeljivanje resursa sastanku (soba za sastanke, projektor,itd.)
 • Povezivanje ostalih podataka sa sastankom kao npr. adrese, kontakti, projekti ili dodavanje dokumenta uz zakazani sastanak
 • Napredna pretraga zadataka te pretraga prema ključnim riječima
 • Pregled kalendara prema kategoriji ili timu
 • E-mail obavijesti o promjenama u kalendaru
 • Ispis detalja sastanka sa svim informacijama (datum, vrijeme, tema, bilješke, sudionici, prilozi)

Upravljanje kontaktima Contact Management

 • Kreiranje više različitih adresara
 • Napredna pretraga kontakata i organizacija
 • Organizcija adresara preko kategorija i distrubucijskih lista
 • Uvoz/Izvoz podataka i automatsko kreiranje dokumenata sa podacima iz adresara
 • Povezivanje ostalih podataka sa adresarom kao npr. zadaci, sastanci, projekti ili dodavanje dokumenta uz zakazani sastanak
 • Funkcija ispisa serijskih pisama
 • Pregled kontakata prema datumu kontaktiranja
 • Direktan pristup dokumentima vezanim uz kontakt i jednostavno upravljanje

E-mail Mail

 • Potpuni e-mail klijent sa višestrukim identitetima i e-mail adresama
 • Pristup adresama iz adresara
 • Djeljeni folderi , filteri, višestruki e-mail potpisi, proslijeđivanje e-maila i out-of-office poruke (ovisno o e-mail server mogućnostima)
 • Dodavanja više dokumenata direktno iz EGroupware file managera
 • Spremanje e-mail priloga u EGroupwaqre file manager
 • Pretvaranje e-maila u zadatak i povezivanje za postojećim zadacima

Upravljanje dokumentima File Manager

 • Upravljanje dokumentima putem web preglednika
 • Privatni pretinci za dokumente
 • Timski pretinci za optimačlnu razmjenu dokumenata
 • Pristup dokumentima direktno sa osobnog računala (preko WebDAV)
 • Dodavanje u favorite često korištene pretince za brži pristup dokumentima
 • Prilagođavanje radne okoline korištenjem linkova na pretince
 • Upravljanje dokumentima i pretincima preko copy/paste (Ctrl-C , Ctrl-V)
 • Dodavanje viš dokumenata istovremeno
 • Zaštita od slučajnog prekopiranja dokumenata
 • Dodjeljivanje dokumenata i pretinaca projektima direktno iz file managera
 • Korištenje EGroupwaqre-a kao običan file server
 • Jednostavna prilagodba file managera preko Superuser načina rada

Sustav praćenja Tracking System

 • Upravljanje i obrada različitim servisima za koje je potrebno detaljno praćenje
 • Stvaranje fukcijskih cjelina (redova za praćenje) i vrste zadataka koje je potrebno pratiti
 • Stvaranje strukture za dodjeljivanje i eskalaciju
 • Povezivanje za zadacima, projektima itd.
 • Dokumentiranje napretka povijesno ili preko dodatnih tekstualnih modula
 • Ispis odrađenih elemenata za arhivu
 • Prilagodljiva polja za praćenje

Projektno planiranje Project Management

 • Stvaranje i upravljanje projektima
 • Planiranje i upravljanje osobljem i buđetom
 • Stvaranje ključnih točaka u projektu
 • Stvaranje pod-projekata
 • Bilježenje satnice i troškova rada
 • Prikaz statusa projekta preko Gantt grafikona
 • Napredno upravljanje pristupnim pravima i ulogama u projektu
 • Stvaranje predložaka za ponavljajuće projekte
 • Direktan pristup dokumentima vezanim uz projekt i jednostavno upravljanje
 • Upravljanje dokumentima i pretincima vezanim uz projekt preko WebDAV-a

Satnica Time Sheet

 • Upravljanje i obrada satnice rada
 • Povezivanje satnice rada sa zadacima, projektima, kontaktima i ostalim informacijama iz EGroupware aplikacije
 • Analiza podataka prema različitim vremenskim periodima , korištenje satnice rada kao osnovu za naplatu prema klijentu ili unutarnju kontrolu
 • Utvrđivanje satnice u projektu preko satnice rada
 • Prilagodljiva statusna polja za lakše upravljanje i praćenje unosa

Baza znanja Knowledge Management

 • Razmjena znanje preko EGroupware-a
 • Objavljivanje različitih informacija preko članaka
 • Pregled članaka po kategoriji i klasifikacija prema ključnim riječima

Intranet Wiki

 • Jednostavno dodavanje i uređivanje sadržaja (Intranet Wikipedia)
 • Međusobno povezivanje različitih sadržaja u jednu cjelinu
 • Pretraživanje sadržaja preko ključnih riječi
 • Zaštita određenih sadržaja po korisniku ili grupi korisnika na nivou web stranice

Novosti News

 • Koristite E Groupware kao interni informacijski sustav
 • Objava vijesti na nivou grupe korisnika (prodaja, nabava, uprava)

Upravljanje resursima Resources Management

 • Dokumentiranje i upravljanje resursiuma
 • Rezervacija resursa za sastanke
 • Pregled resursa prema kategoriji ili proizvoljnom polju

Ankete Polls

 • Izrada anketa među zaposlenicima
 • Dodjeljivanje prava glasanja i pregleda rezultata ankete grupi korisnika


0 comments
Egroupware info
Sinkronizacija

Kao napredna mogućnost koja omogućuje potpunu fleksibilnost u organizaciji poslovanja i radnog vremena svakog korisnika, Egroupware Open Source IT [Više]

Demo

Egroupware besplatno Open Source IT rješenje Vam omogućuje povezivanje više pojedinaca u timove bez obzira gdje se i koliko daleko nalazili u svega[Više]

Aplikacije

EGroupware besplatno Open Source IT rješenje sastoji se od samostalnih modula (aplikacija) koji su međusobno povezani i čine jedno kompletno IT rje[Više]