Green computing

GlobeU današnje doba počinjemo balansirati na granici održivosti kvalitetnog, i uopće života na planetu Zemlji. Sreća je, što se ipak počinje buditi opća svijest o tome. Zagađenja čovjekove životne okoline događaju se na mnogim poljima. Tako je potrebno spomenuti zagađenje i devastaciju uzrokovanu djelovanjem informatičkih tehnologija. Kako raste broj korisnika računala, tako raste i utjecaj na okoliš. Početkom ovog stoljeća sve se više polaže na razvoj nove, ekološki angažirane grane informatike - green computing , tj. zelenog računarstva.

Značajke zelenog računarstva su:

  • računala bez ugljika
  • računala koja troše manje energije
  • računala koja koriste sunčevu energiju
  • tiha računala
  • računala bez olova

Ugljik koji se koristi pri izradi računala danas je postao ozbiljna opasnost za okoliš. Sve većom emisijom CO2 dolazi do pojave efekta staklenika i do sve većeg uništavanja svjetskih šuma. To znači da je i u računarstvu potrebno poduzeti određene korake (u ovom slučaju, izrada matičnih ploča bez udjela ugljika) kako bi bi se pridonijelo sprečavanju devastacije površina pod vegetacijom.

Nadalje, eksploatacija raznih oblika energije, dovela nas je u konačnici do svjetske krize. Na polju računarstva moguće je uvesti neke promjene kojima doprinosimo rješavanju ovog problema. Na primjer, ugradnjom niskostrujnih procesora može se uvelike doprinijeti uštedi energije.

Vezano uz ovu tematiku dolazimo i do upotrebe alternativnih izvora energije, npr. sunčeve, čiste energije. Nakon isplate prvotne novčane investicije za kolektore, upotreba ovog oblika energije je besplatna, što je dodatna velika stavka “za” njenom korištenju.

Računala predstavljaju velike izvore umjetne buke u današnjim radnim okruženjima, školama i kućanstvima. Time, zagađenje bukom postaje jedan od glavnih problema degradacije okoliša. Izloženost buci dulje vrijeme direktno se povezuje s različitim oboljenjima kao što je gubitak sluha, ali isto tako utječe i na koncentraciju i produktivnost na radnom mjestu, kao što i stvara nepotrebni stres. Razina buke koja je preporučena od Svjetske zdravstvene organizacije iznosi 35 decibela. To je razina buke pri kojoj se još uvijek može voditi razgovor, razumljivo i bez smetnji. Osobna računala mogu proizvoditi buku od čak 50 decibela, čime se već stvara stresna atmosfera.

Jedan od velikih problema koji doprinosi svjetskom zagađenju je dosadašnja upotreba olova pri izgradnji računala. Veliki koraci u tom smjeru napravljeni su izradom procesora bez upotrebe olova.

Ove strategije čine jedan dalekosežan pristup održivog računarstva koji uključuje širok niz aktivnosti, od unapređivanja okoliša do doprinosa razvoju šuma i drugih prirodnih staništa. Značajniji koraci u ovom smjeru i izgradnja računala navedenih značajki krenula je početkom 21. stoljeća. Nadalje, potrebno je poraditi i na edukaciji korisnika računala, osvijestiti ove probleme i omasoviti upotrebu ovih, čistih računala koji svojim djelovanjem nemaju negativnih utjecaja na okoliš.

Povezane usluge
IT usluge – Savjetovanje

Svaka tvrtka, bez obzira kakav IT sustav ima i koliko je velik interni informatički odjel u tvrtki,  svakako treba IT usluge savjetovanja. Situacija[Više]

IT usluge – Sistem Integracija

Pojam IT usluge sistem integracije ukratko se može prevesti kao model “IT rješenja po mjeri”. Moderno poslovanje tvrtki nezamislivo j[Više]

IT usluge – Training-The-Trainer

Današnji napredak informatičke tehnologije zahtjeva od informatičara unutar tvrtki stalnu edukaciju i širok spektar znanja. Kako bi mogli odgovori[Više]

IT usluge – Podrška

U svakodnevnom poslu i kod savršenih IT sustava svako malo nešto zapne. Problemi mogu biti različite prirode i prioriteta. Dobar je osjećaj kada z[Više]

IT usluge – Održavanje

Svakoj tvrtki koja se oslanja na informatičku tehnologiju u poslovanju potrebno je redovito IT održavanje. Redovito održavanje i unapređivanje IT[Više]